Aanmelden Als u zich voor behandeling wilt aanmelden, stuurt u mijn dan bij voorkeur een e-mail. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op met u. Als u belt en mij niet treft, spreek dan op de voicemail duidelijk uw naam en telefoonnummer in en een tijdstip waarop u te bereiken bent. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Wachttijd Op dit moment is de wachttijd 3 maanden voor nieuwe clienten.

Duur afspraken Een intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten. Alle andere afspraken duren 45 minuten. Afspraken voor partnerrelatie- of gezinstherapie duren 60 minuten.

Privacy Van de behandeling zal een dossier worden bij gehouden. Alle onderzoeks- en gespreksgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Alleen met uw schriftelijke toestemming kunnen gegevens met derden gedeeld worden. Uw gegevens worden verder behandeld conform de wet AVG.

Afzeggen Als u door omstandigheden uw afspraak niet na kan komen, dan kunt u deze minimaal 24 uur van te voren af zeggen of proberen te verzetten. Komt u niet op de afspraak zonder afmelden, dan ben ik genoodzaakt daarvoor 35 euro in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarneming Tijdens vakantie is er waarneming mogelijk door collega psychologen. Tijdens de behandeling bespreken we welke waarneming voor u wenselijk is.

Crisis Tijdens werktijden ben ik per e-mail of telefonisch bereikbaar. Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel kan hebben, neem dan contact op met de eigen huisarts. Buiten kantoortijden kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost.

Klachten Indien u klachten heeft, kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de beroepsvereniging, de LVVP.

Kwaliteitsstatuut 2017/18 is geldig voor mijn praktijk