Verzekerde zorg
Psychologische behandeling wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering, ook christelijke counseling kan hieronder vallen. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Het eigen risico van de zorgverzekeraar moet u wel zelf betalen, voor 2024 is dat 385 euro.
De rekening van de sessies worden per maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, als deze zorgverzekeraar een contract heeft met mijn praktijk. Het tarief van deze sessies is vastgesteld door de NZa.

In 2024 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor GGZ:

DSW
Zilveren Kruis Achmea
VGZ
Menzis
Multizorg
ASR
Ditzo
OMW

Met CZ heb ik geen contract afgesloten.
Indien uw verzekeraar hier niet bij staat, moet u voor start behandeling met uw verzekeraar overleggen over de mogelijkheid tot vergoeding.
 
Onverzekerde zorg
Zonder verwijzing van de huisarts kunt u ook voor Christelijke Counseling bij mij terecht, deze zorg wordt dan niet vergoed door de verzekeraar. U krijgt dan per sessie een factuur, deze bedraagt 100 euro per sessie