Verzekerde zorg
Psychologische behandeling wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering, ook christelijke counseling kan hieronder vallen. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Het eigen risico van de zorgverzekeraar moet u wel zelf betalen.
De rekening van de behandeling wordt na afloop van de behandeling direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, als deze zorgverzekeraar een contract heeft met mijn praktijk.

In 2021 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de SGGZ en BGGZ:

DSW
Zilveren Kruis Achmea
VGZ
Menzis
Multizorg
ASR
Ditzo
CZ (alleen BGGZ)

Indien uw verzekeraar hier niet bij staat, moet u voor start behandeling met uw verzekeraar overleggen over de mogelijkheid tot vergoeding.
Indien u ervoor kiest om zelf te betalen en niet via de zorgverzekeraar, is het tarief per sessie 90 euro. U krijgt per sessie een factuur.

Onverzekerde zorg
Partnerrelatietherapie en gezinstherapie worden niet vergoed vanuit de verzekering. U krijgt per sessie een factuur, deze bedraagt 100 euro per sessie.
Zonder verwijzing van de huisarts kunt u ook voor Christelijke Counseling bij mij terecht, deze zorg wordt dan niet vergoed door de verzekeraar. U krijgt dan per sessie een factuur, deze bedraagt 90 euro per sessie.