Integratieve Psychotherapie

Bij integratieve psychotherapie staat de hulpvraag van de client centraal. Samen met de client wordt gekeken naar een passend behandelaanbod. In de psychotherapie bestaan verschillende denkkaders, vanuit dit denkkader wordt therapie gegeven. Bij voorbeeld vanuit het psycho-analytisch denkkader of vanuit het cognitief gedragstherapeutisch denkkader. Als integratief therapeut kan ik vanuit verschillende kaders de hulpvraag benaderen, dit in overleg met de client en passend bij de hulpvraag of het probleem.

Christelijke Counseling

In het leven kun je ook vastlopen in je geloof en vertrouwen in God en de Bijbel.
In de Christelijke Counseling staat in de gesprekken de mens als eenheid van lichaam, geest en ziel centraal.  Zingeving vanuit het geloof in God, kan een wezenlijk onderdeel zijn van de hulpvraag en krijgt dan een plek in de therapie. 

Gezinstherapie

Een gezin is een systeem van op elkaar reagerende individuen, daarom wordt gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd. In mijn therapieen ga ik uit van de kracht van het systeem, ondanks problemen zit er veel positieve kracht in de verbondenheid van de individuen. Het is de uitdaging deze met elkaar weer te vinden en te gebruiken om samen problemen op te lossen. Gezinstherapie bied ik aan in een module van 4 sessies, waarin deze uitdaging wordt aangegaan en gezinnen daarna vaak weer zelfstandig verder kunnen.