Integratieve Psychotherapie

Bij integratieve psychotherapie staat de hulpvraag van de client centraal. Samen met de client wordt gekeken naar een passend behandelaanbod. In de psychotherapie bestaan verschillende denkkaders, vanuit dit denkkader wordt therapie gegeven. Bij voorbeeld vanuit het psycho-analytisch denkkader of vanuit het cognitief gedragstherapeutisch denkkader. Als integratief therapeut kan ik vanuit verschillende kaders de hulpvraag benaderen, dit in overleg met de client en passend bij de hulpvraag of het probleem.

Traumatherapie

Sinds 2023 ben ik als EMDR therapeut verbonden aan de VEN.  EMDR is de evidence based eerste keus behandeling bij trauma.  

"EMDR is een krachtige methode om de impact van nare gebeurtenissen te verminderen. Het zorgt ervoor dat je minder last hebt van angst, verdriet, schaamte of schuld. Je kunt je weer vrijer voelen en meer genieten van het leven."

- Francine Shapiro, grondlegger van EMDR. 


Christelijke Counseling

In het leven kun je ook vastlopen in je geloof en vertrouwen in God en de Bijbel.
In de Christelijke Counseling staat in de gesprekken de mens als eenheid van lichaam, geest en ziel centraal.  Zingeving vanuit het geloof in God, kan een wezenlijk onderdeel zijn van de hulpvraag en krijgt dan een plek in de therapie.